مهر مهدوی

این بار هم قراره در کنارهم قدم های بزرگی برداریم✌️🏻

میپرسید چه خبره؟!
خب ؛ همین روزا یه اردوی جهادی پیش رو داریم و به همدلی تک تک شما عزیزان نیازداریم🤩
.
.
شاید باخودتون بگین چه حیف که نمیتونم بازهم بیام😞
اما صبر کنین✋🏻
ما در هرصورت روی کمکتون حساب باز میکنیم😉
.
.
دوستِ من
حتی اگر نمیتونی تواردو کنارمون باشی،کمک مالی هرچند کوچیکت میتونه یک دنیا ارزشمند باشه
[این مبالغ صرف درمان مردم مناطق محروم رباط کریم خواهدشد.]

تو این اردو فرصت اینو داری که جای خالیت رو پرکنی🌱

مبلغ مدنظر 5000000تومان
مبلغ جمع آوری شده 1465000تومان