یاسمی ها

کارگاه CPR

کارگاه احیای قلبی ریوی با تدریس هاجر بهزادی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان تاریخ جمعه ۹ آبان ماه از ساعت 9 الی 11 صبح از طریق Big blue button (لینک کلاس متعاقبا پیامک می گردد.) هزینه ثبت نام: 10هزار تومان پشتیبانی: @mj_nazari99
  • قیمت: 10,000 تومان